P.R.V. Netafim 3/4

P.R.V. Netafim 3/4" 3,0 bar inline

Model/Varenr.: 31000-001400